Членове на „Клъстер иновативни решения за здраве“ се включиха в дискусии по международни бизнес казуси по време на Digital Innovation Summit в Сидни

Членове на „Клъстер иновативни решения за здраве“ се включиха в дискусии по международни бизнес казуси по време на Digital Innovation Summit в Сидни

В периода 17-18 септември, четирима представители на Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ се включиха активно в дискутирането на международни бизнес казуси по време на Digital Innovation Summit.

Събитието се проведе в Сидни, Австралия, а присъстващите интернационални гости, се запознаха с най-новите практики в областта на дигитализацията и технологиите. На него те обмениха информация, ценни знания и опит, които да приложат в бъдещите си дейности и практика.

Клъстер „Иновативни решения за здраве“ изпълнява Проект BG16RFOP002-2.009-0029-C01 „Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве“ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.