Участие в най-голямото европейско събитие в сферата на здравната ИТ индустрия – ConhIT

Шестима представителя на Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ взеха участие в събитието. Те се запознаха с най-новите тенденции, иновации и възможности в областта на ИТ здравеопазването и създадоха нови трансгранични бизнес контакти.

С провеждането на задълбочени дискусии, те представиха дейността и продуктите на Клъстера с хора от различни европейски държави и засилиха интереса към тях. Членовете на Сдружението размениха идеи и know-how с потенциални партньори и получиха полезни съвети от представители на функциониращи успешно компании в тази сфера.

Форумът имаше за цел да срещне потенциални партньори за осъществяване на бизнес начинания и научноизследователска и развойна дейност в областта на ИТ здравеопазването и дигитализацията на здравни услуги. По време на събитието, европейски компании, а и не само, представиха разработените от тях продукти и услуги в сферата на медицинските технологии, телемедицината, ИТ здравната индустрия, софтуери за медицински заведения и други.

Компании от цял свят представиха технологични отговори на съвременното търсене в областта на здравната индустрия, като по специално: 64 фирми, 31 Startup компании, 2 университета и 4 попадащи в категория „асоциация/други“.