Първа международна изява на „Клъстер иновативни решения за здраве“ по време на Международен медицински панаир Азия

Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ беше представен пред широката интернационална аудитория в сферата на здравните технологии по време на Международния медицински панаир Азия. Събитието се проведе от 29-ти до 31-ви август в Сингапур, а членовете на Клъстера и единствени български представители на него бяха доц. д-р Атанас Мангъров, д-р Христо Мангъров, д-р Виолета Дочкова, Петър Желязков и други.

Фокусът на Международен медицински панаир Азия беше насочен към интелигентната медицина, нововъведените технологии в областта на фармацията и рехабилитацията, както и дигиталното здравеопазване. По време на него, членовете на „Клъстер иновативни решения за здраве“ разказаха за проекта, дейностите и визията за бъдещото му развитие, спечелиха симпатиите на организации от различни националности и мащаби и създадоха нови познанства, имащи потенциал да прераснат в международни партньорства.

Клъстер „Иновативни решения за здраве“ изпълнява Проект BG16RFOP002-2.009-0029-C01 „Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве“ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.