Представители на „Клъстер иновативни решения за здраве“ взеха участие в най-голямото медицинско изложение в света – MEDICA

В периода 12-15 ноември 2018 год. председателят на „Клъстер иновативни решения за здраве“- адв. Ева Радева, д-р Виолета Дочкова, д-р Володя Дочков и други представители сдружението взеха участие в най-голямото медицинско изложение в света – MEDICA. За поредна година, събитието се проведе в Дюселдорф, Германия и събра 5100 изложители от 66 страни и над 123 500 посетители.

MEDICA е интернационален форум, събиращ и представящ на едно място иновации на технологиите, производството и маркетинга на продукти в сферата на медицината. Посетителите му имаха възможността да се запознаят с най-новите здравни онлайн платформи, медицинска техника и изделия, оборудване, а също и с иновативните продукти на Стартъпи, функциониращи на територията на различни континенти и държави.

Събитието привлече интереса, както на международни експерти и ръководители в сферата на здравеопазването, научните изследвания, здравната политика, така и на представители на здравния бизнес от различни пазари.

Клъстер „Иновативни решения за здраве“ изпълнява Проект BG16RFOP002-2.009-0029-C01 „Развитие на Клъстер иновативни решения за здраве“ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.