В периода 28.01.2019 – 01.02.2019 година, в Барселона, Испания се проведе Cisco Live – международно събитие посветено на дигиталната бизнес революция и привличащо посетители от цял свят.

За да се запознаят с най-новите дигитални и технологични тенденции при развиването на даден бизнес, представителя на Сдружение „Клъстер иновативни решения за здраве“ взеха участие в събитието.
Полезността от участието за членовете на Сдружението в CISCO LIVE 2019, Барселона се изразява в пряката възможност за придобиване на ценни технологични знания и дигитални умения при развиването на дадена бизнес идея или бизнес стратегия. Някои от основните теми, които бяха представени по време на събитието са: „Създаване на значими преживявания за потребителя“; „Защита от хакерски атаки“; „Силата на web-данните“ и много други. Членовете на „Клъстер иновативни решения за здраве“, придобиха ценна информация, която да приложат при развитието на продуктите и навлизането им на нови пазари; как да осъществяват превенция на евентуални Кибер атаки и да защитят данните на своите потребители; как да адаптират продуктите на Сдружението към постоянно-променящият се пазар; и как да подобрят услугите си в дигитален и технологичен аспект. Получените знания ще бъдат практически приложени при развитието на дейността на Сдружението.