„ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ООД

„ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ООД

Дружеството осъществява  научно-развойна и предприемаческа дейност за създаване, производство, дистрибуция и търговия с иновативни продукти и решения в сферата на медицината и козметиката; представителство на чуждестранни компании и продукти; технологичен трансфер, включващ придобиване и внедряване на лицензи, патенти и ноу-хау, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, разрешена от закона, като дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност.