„ФУД ЧЕК“ ООД

„ФУД ЧЕК“ ООД

Научно-изследователска и развойна дейност, Проследяване процесите по производство и дистрибуция на храни, изпитване, оценяване и сертификация на продукти за крайния потребител, включително и на храни. Експертна и консултантска дейност по проекти в областта на научно¬изследователската и развойна дейност и трансфериране на лабораторни технологии в производството. Подпомагане изграждането и подготовка за акредитация и нотификация на лаборатории за изпитване и калибриране, медицински лаборатории, органи за контрол и сетификация във всички сектори на икономиката.