„ИНОВЕЙТИВ ДЕСИЖЪНС“ ООД

Фирмата осъществява научно-изследователска и развойна дейност областта на разработване и внедряване на нови технологии и иновации в креативните, рекреативните и творческите индустрии, включително в областите архитектура, артистично занаятчийство, културно наследство, музика, издателска дейност; разработване на компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); химическата, химико-технологичната и фармацевтичната промишлености