„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“ ЕООД

„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“ ЕООД

Организацията осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските, техническите, хуманитарните науки, правните науки, психологията и психотерапията, консултативна дейност, психодиагностична дейност, музико – терапията, сугестопедията, професионалното обучение и ориентиране; Външноикономическа и външнотърговска дейност; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Преработка на растения, добив на масла чрез използване на дестилационни методи; Изследвания в областта на геодинамиката, сеизмичните процеси и влиянието върху аварии и бедствени положения чрез укрепващи, противопожарни средства и апарати; Провеждане на научни изследвания, тествания и проучвания, свързани с хранителната индустрия, хранителни добавки, лечебни растения и продукти от тях.