ФОНДАЦИЯ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

Дейностите, които предлага Фондацията покриват широк спектър от връзки с обществеността, активиране на младежките общности за разширяване на икономическата база, институционално укрепване, развитие и управление на човешките селища, създаване на условия за обмен на информация и опит, защита на правата и законните интереси на гражданите, интеграция на малцинствата и групите в неравностойно положение в обществото, подобряване на качеството на живот.