„НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ООД

„НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ООД

Дружеството предлага експертна подкрепа и широка сфера консултантски услуги в сферата на обществените поръчки и правото, сред които и:

  • Консултативна помощ на местните и национални власти и бизнес организации при разработването на политики и прилагането им в гореописаните области;
  • Подкрепа на националните власти,организации и компании при разработването на международни и национални проекти и тяхната реализация;
  • Професионална подкрепа в специфични правни и практически казуси в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработване на модели и стратегии за прилагането на новаторски решения в тези области;
  • Разработване на модели за аутсорсинг;
  • Проучване и разпространение на успешни международни практики в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Обучение и квалификация на експерти в областта на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите;
  • Разработка на програмни продукти и други инструментариуми за оптимизация на процеса на обмяна на информация.

http://ppnc.bg/