“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТКЛИНИК” ЕООД

Витклиник е Медицински Център, в който прегледите при лекари специалисти стават чрез предварително записване. Клиниката работи с допълнително здравноосигурени лица от ЗОФ България Здраве Услуги /Кабинети: -Ендокринология и Болести на обмяната -Диететика -Вътрешни Заболявания -Онкологични Заболявания -Акушерство и Гинекология -Женска…

Read more

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Сдружението цели ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз,…

Read more

„ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД

Дружеството предоставя широк кръг от консултантски услуги, като основните му сфери на дейност са: услуги по разработване на обучителни модули и програми за извършване на професионално обучение и ориентиране в различни сфери, разработване на маркетингови планове и програми, разработване на…

Read more

„ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ООД

Дружеството осъществява  научно-развойна и предприемаческа дейност за създаване, производство, дистрибуция и търговия с иновативни продукти и решения в сферата на медицината и козметиката; представителство на чуждестранни компании и продукти; технологичен трансфер, включващ придобиване и внедряване на лицензи, патенти и ноу-хау,…

Read more