Сдружение “Клъстер иновативни решения за здраве”
    гр. Монтана, ул. „Климент Охридски “ № 5А, ет.5, офис 510
    Тел. 0893324597
    Имейл: <a href=“mailto:office@cluster-ihs.com“>office@cluster-ihs.com</a>.