Сдружение “Клъстер иновативни решения за здраве”
гр. Монтана, ул. „Климент Охридски “ № 5А, ет.5, офис 510
Тел. 0893324597
Имейл: office@cluster-ihs.com