Като клъстер от организации с висок капацитет и опит в отделни сфери свързани с предоставянето на медицинска грижа, провеждането на лабораторни и научни изследвания, изготвянето на информационни продукти и решения и изграждането на ефективни обществени поръчки, работим в посока разработването на модерни здравни решения. Изграденото административно тяло на клъстера помага на всеки отделен член и неговите служители да развиват собствените си качества и компетенции, както и работи в посока  създаването на висококачествени и отговарящи на нуждите на пазара продукти и услуги на самия клъстер.